Νέο Επιδοτούμενo Πρόγραμμα Εργαζομένων ηλικίας 18 έως 64 ετών

Ereisma epidotoumeno ergazomenon 18 64

Που Απευθύνεται

 Σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα από όλους τους κλάδους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ηλικίας 18-64 ετών κι ανεξαρτήτως του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης.

 

Σκοπός

 Με κύριο σκοπό την υποστήριξη εργαζομένων ώστε να βελτιώσουν μέσω της κατάρτισης και πιστοποίησης τα προσόντα και την ανταγωνιστικότητά τους, το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.

 

Ενδεικτικά Θεματικά Αντικείμενα

- "Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών"

• Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων
• Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
• Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
• Τεχνικός Η/Υ & Δικτυών
• Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
• Τεχνικός Κατασκευής Και Διαχείρισης Ηλεκτρονικού Καταστήματος (E-Shop)
• Χειριστής Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης / Social Media

- "Πωλήσεις – Marketing"

• Πωλητής Λιανικής
• Προωθητής Πωλήσεων (Merchandiser)
• Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων)
• Στέλεχος Πωλήσεων Οινοποιητικών Προϊόντων)
• Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου
• Διεθνές Εξαγωγικό Εμπόριο Τροφίμων)
• Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου Οινοποιητικών Προϊόντων
• Στέλεχος Διαδικτυακού Marketing Οινοποιητικών Προϊόντων
• Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων

- "Οικονομία - Διοίκηση"

• Υπάλληλος Γραφείου
• Γραμματέας Διοίκησης
• Εσωτερικός Ελεγκτής
• Οργανωσιακή Κουλτούρα Και Διαχείριση Χρόνου (Time Management)

- "Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics"

• Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Στον Κλάδο Των Τροφίμων
• Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης Φαρμακευτικών Προϊόντων
• Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας

- "Τρόφιμα"

• Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής Και Βελτιστοποίηση Παραγωγικής Διαδικασίας Τροφίμων
• Κανόνες Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής Στην Αγροδιατροφή
• Ειδικός Σε Θέματα Τυποποίησης, Συσκευασίας Και Ποιοτικού Ελέγχου Στον Κλάδο Των Υδατοκαλλιεργειών
• Υπάλληλος Επεξεργασίας Και Τυποποίησης Ελαιόλαδου
• Γευσιγνώστης Οίνων

- "Τεχνικά Επαγγέλματα"

• Τεχνικός Συντήρησης Εγκαταστάσεων
• Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανήματων

 

Λεπτομέρειες Προγράμματος

 Διάρκεια Σεμιναρίου: Τα σεμινάρια είναι διάρκειας 70 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός ωραρίου εργασίας.
Τρόπος παρακολούθησης: Τα σεμινάρια θα υλοποιηθούν με εξ αποστάσεως κατάρτιση (συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης).

 Στάδια προγράμματος:
- Κατάρτιση σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα (δείτε αναλυτικά παραπάνω)
- Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

Εκπαιδευτικό επίδομα: 5,00€ ανά ώρα κατάρτισης και συνολικά 350€ ανά εργαζόμενο.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2. Αντίγραφο του τίτλου σπουδών

3. Αντίγραφο οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο:

• Α.Φ.Μ. του υποψήφιου

• Α.Μ.Κ.Α. του υποψήφιου

• Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου του υποψήφιου

4. Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/η Αιτών/ ούσα

5. Αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης:

• Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, τον οποίο μπορεί να εκδώσει από το www.efka.gov.gr (στο menu ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ, sub-menu ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ενέργεια Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης και επιλέγοντας Είσοδος στην υπηρεσία είτε Σύνδεση με κωδικούς TAXISNET ή Σύνδεση με κωδικούς Ε.Φ.Κ.Α./Κ.Ε.Α.Ο. με τους κωδικούς TAXISNET και ΑΦΜ & ΑΜΚΑ) συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η για τους μήνες που δεν εμφανίζονται στον Ατομικό Λογαριασμό του έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης, και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα, ή

• Τελευταία Κατάσταση Μισθοδοσίας, συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρει ότι ο Υποψήφιος/-α εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/-η έως και την Ημέρα Υποβολής της Αίτησης και η Εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα.

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτοτύπων.

epanek espa2019

 

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα

 

Ονοματεπώνυμο
Υποχρεωτικό πεδίο!
Τηλέφωνο
Υποχρεωτικό πεδίο!
Email
Invalid Input
Είστε από Νομό
Υποχρεωτικό πεδίο!
Παρατηρήσεις
Invalid Input


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Invalid Input