16 Σεπτεμβρίου, 2022

Νέο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της οικονομίας

Περιγραφή Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση  δεξιοτήτων και  επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν  θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας έως 200 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων…
21 Δεκεμβρίου, 2018

Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-49)

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους  χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης . Επιπλέον,  οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες και επιδοτούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με το…
19 Νοεμβρίου, 2018

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%)

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24 % αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι (χωρίς κόστος για την επιχείρηση) μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώση σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως: - Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων - Logistics επιχειρήσεων - Μηχανογραφημένη λογιστική…
04 Δεκεμβρίου, 2012

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για επιμόρφωση Εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους

Σχετική Νομοθεσία: 1) Ο οδηγός κατάταξης επιχειρήσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988). 2) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια…
15 Μαΐου, 2010

ΕΦΕΤ - Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να…