21 Δεκεμβρίου, 2018

Επιδοτούμενα εκπαιδευτικά σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης για εργαζόμενους (ΛΑΕΚ 1-49)

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αυξήσουν  την παραγωγικότητα των υπαλλήλων τους  χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση της επιχείρησης . Επιπλέον,  οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσθετες δεξιότητες και ικανότητες και επιδοτούνται κατά τη διάρκεια της κατάρτισης με το…
19 Νοεμβρίου, 2018

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%)

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24 % αφορούν επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι (χωρίς κόστος για την επιχείρηση) μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώση σε διάφορες θεματικές ενότητες όπως: - Βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων - Logistics επιχειρήσεων - Μηχανογραφημένη λογιστική…
04 Δεκεμβρίου, 2012

Διοργάνωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για επιμόρφωση Εργοδοτών για άσκηση καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους

Σχετική Νομοθεσία: 1) Ο οδηγός κατάταξης επιχειρήσεων ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) σύμφωνα με το Π.Δ. 294/88 (Φ.E.K. 138/Α/21-6-1988). 2) Ο Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια…
15 Μαΐου, 2010

ΕΦΕΤ - Σεμινάρια υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Το προσωπικό αλλά και οι εκμεταλλευτές των επιχειρήσεων, που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων, έχουν την υποχρέωση να…