21 Μαρτίου, 2020

Πρόγραμμα κατάρτισης & πιστοποίησης εργαζομένων χειριστών μηχανοδηγών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων εθνικού μητρώου φορτοεκφορτωτών

Λεπτομέρειες του προγράμματος Με το Ν.4455/2017 περί ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ (ΕΜΦ) ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής, οργάνωσης και λειτουργίας του ΕΜΦ. Στο ΕΜΦ Λιμένα ή Ξηράς, εγγράφονται τα φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να ασκήσουν το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή Λιμένα ή Ξηράς.…
23 Νοεμβρίου, 2017

Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security)

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Cambridge και το φορέα Vellum Global Educational Services Α.Ε., έναν από τους κορυφαίους παρόχους Πιστοποιήσεων στην Ευρώπη, διοργανώνει προγράμματα τηλεκατάρτισης προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security). Αντικείμενο του προγράμματος: Αντικείμενο του προγράμματος είναι η…
09 Μαρτίου, 2015

Πιστοποίηση Γεωργικών Φαρμάκων

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα " Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων"Απαραίτητο και υποχρεωτικό για την  αγορά γεωργικών φαρμάκων.  Για επαγγελματίες χρήστες φυτοφαρμάκων & αγρότες   Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας…
20 Φεβρουαρίου, 2017

Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ,  υλοποιεί προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ενηλίκων μη Τυπικής εκπαίδευσης, που θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας.Με βάση την εγκύκλιο του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς και τις διατάξεις του Ν.4342/2015 , από τον Σεπτέμβριο…
31 Μαΐου, 2016

Πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ

Πιστοποίηση γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών με αναγνώριση στην αγορά εργασίας, στο Ελληνικό Δημόσιο και στον ΑΣΕΠ. Για περισσότερες διευκρινήσεις / πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας σε ένα από τα παραρτήματά μας : Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα
31 Ιανουαρίου, 2012

Εκπαιδευτικά προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών

Το ΚΕΚ ΕΡΕΙΣΜΑ, είναι πιστοποιημένος φορέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο της διαδικασίας που απαιτείται για τη χορήγηση οριστικών Αδειών Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων ή Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Εγκαταστάσεων Κλιματισμού.…
23 Μαρτίου, 2009

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ. Τα σεμινάρια για απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ορίζονται  από την υπ. αριθμ. 73102/715/1988 (Β 302 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών)  για απόκτηση ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ για ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ (τεχνίτες φανοποιοί) ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΑΦΗΣ (τεχνίτες…