Νέο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης (voucher) της Δ.ΥΠ.Α. (ΟΑΕΔ) για ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ της οικονομίας

Περιγραφή

Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση  δεξιοτήτων και  επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν  θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας έως 200 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς .  Τα προγράμματα αφορούν την αναβάθμιση  δεξιοτήτων και  επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και περιλαμβάνουν  θεωρητική  κατάρτιση διάρκειας έως 200 ώρες μέσω συστήματος επιταγής κατάρτισης (Voucher) αλλά και πιστοποίηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων με ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς.


Δικαίωμα συμμετοχής / Επίδομα

έχουν όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας και ηλικίας και η  δράση  απευθύνεται σε εργαζόμενους  ηλικίας 18 ετών και άνω, τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος  θα είναι 1.000€/πρόγραμμα.

 

Δικαιολογητικά

Τα στελέχη του ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ είναι σε θέση να σας ενημερώσουν αναλυτικά  για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που χρειάζονται ανά περίπτωση, να σας ενημερώσουν  και να σας βοηθήσουν  στην διαδικασία κατάθεσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας στο πληροφοριακό σύστημα  και  να σταθούν  αρωγοί  στην προσωπική σας προσπάθεια.


Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
- Αντίγραφο τίτλου σπουδών
- Α.Φ.Μ. υποψήφιου
- Α.Μ.Κ.Α. υποψήφιου
- Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (αριθμός μητρώου ΙΚΑ)
- Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο θα είναι κύριος δικαιούχος ο/η αιτών/ ούσα
- Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης (πίνακας προσωπικού)

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μεταξύ  προγραμμάτων κατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης, με έμφαση στις «ψηφιακές» και «πράσινες» δεξιότητες με πιστοποίηση φυσικών προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων  πιστοποιήσεων για ψηφιακές και πράσινες  δεξιότητες.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας...

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις δομές  ΚΔΒΜ ΕΡΕΙΣΜΑ  στα παρακάτω τηλέφωνα και διευθύνσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΙΑΣ
Καποδιστρίου 96-98, 262 24 – ΠΑΤΡΑ, Τηλ.:2610315495
Aράτου 16, 262 21- ΠΑΤΡΑ, Τηλ.: 2610209509   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Μητροπόλεως 31α , 452 21 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ, Τηλ.:2651552729,  2651552726,2651200251    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Γεωργ Παπανδρέου 53 , 272 00 - ΑΜΑΛΙΑΔΑ, Τηλ.:2622022272   

 

Υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα

 

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!

Υποχρεωτικό πεδίο!


Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και για το λόγο αυτό αιτούμαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο μας των δεδομένων που συλλέγουμε μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας, με Σκοπό να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώσατε.

Τα δεδομένα θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Για τα προσωπικά σας δεδομένα, σας παρέχεται το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας μετά από σχετικό σας αίτημα στην ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΙΑΣΤΑΘΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Να διατηρηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό

Invalid Input

 


Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU