Μια καλή προετοιμασία, για ένα καλύτερο μέλλον

Δείτε τα τελευταία νέα

Λοιπά προγράμματα

 

◖ Επιδοτούμενο πρόγραμμα εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις

Σεμινάρια Απόκτησης Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Τεχνικών επαγγελμάτων στην συντήρηση και επισκευή συνήθων οχημάτων και μοτοσυκλετών

Πιστοποίηση Γνώσης Η/Υ

◖ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα " Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων"

Προγράμματα τηλεκατάρτισης με αντικείμενο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (Security)

◖ Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων με Πιστοποίηση του Ενιαίου Φορέα Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

◖ Πιστοποίηση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

◖ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών